top of page
המרכז הישראלי לקפוארה - תל אביב
סמל גדול בלי רקע.png
רשימות התפוצה של הראל (סנורה)
על מנת לקבל עדכונים במהלך השנה, יש ללחוץ על הכפתור ולשמור את המספר ברשימת הקשר של הטלפון
bottom of page