top of page
פרטים
תאריך
יום
חג
לא יתקיימו שיעורים
17/09/2023
יום ראשון
ראש השנה
לא יתקיימו שיעורים ערב/ השלמה בבוקר
24/09/2023
יום ראשון
ערב יום הכיפורים
לא יתקיימו שיעורים
25/09/2023
יום שני
יום הכיפורים
יתקיימו שיעורים כרגיל
01/10/2023
יום ראשון
חוהמ״ס
יתקיימו שיעורים כרגיל
02/10/2023
יום שני
חוהמ״ס
יתקיימו שיעורים כרגיל
03/10/2023
יום שלישי
חוהמ״ס
יתקיימו שיעורים כרגיל
04/10/2023
יום רביעי
חוהמ״ס
יתקיימו שיעורים כרגיל
05/10/2023
יום חמישי
חוהמ״ס
יתקיימו שיעורים כרגיל
07/12/2023
יום חמישי
ערב חנוכה
יתקיימו שיעורים כרגיל
10/12/2023
יום ראשון
חנוכה
יתקיימו שיעורים כרגיל
11/12/2023
יום שני
חנוכה
יתקיימו שיעורים כרגיל
12/12/2023
יום שלישי
חנוכה
יתקיימו שיעורים כרגיל
13/12/2023
יום רביעי
חנוכה
יתקיימו שיעורים כרגיל
14/12/2023
יום חמישי
חנוכה
לא יתקיימו שיעורים
24/03/2024
יום ראשון
פורים
יתקיימו שיעורים כרגיל
25/03/2024
יום שני
שושן פורים
לא יתקיימו שיעורים
22/04/2024
יום שני
ערב פסח
לא יתקיימו שיעורים
23/04/2024
יום שלישי
חוהמ״פ
לא יתקיימו שיעורים
24/04/2024
יום רביעי
חוהמ״פ
לא יתקיימו שיעורים
25/04/2024
יום חמישי
חוהמ״פ
לא יתקיימו שיעורים
28/04/2024
יום ראשון
חוהמ״פ
לא יתקיימו שיעורים
29/04/2024
יום שני
חוהמ״פ
יתקיימו שיעורים עד השעה 18:00 בלבד
05/05/2024
יום ראשון
ערב יום השואה
יתקיימו שיעורים כרגיל – ללא מוזיקה
06/05/2024
יום שני
יום השואה
יתקיימו שיעורים עד השעה 18:00 בלבד
12/05/2024
יום ראשון
ערב יום הזיכרון
לא יתקיימו שיעורים
13/05/2024
יום שני
יום הזיכרון/ ערב יום העצמאות
לא יתקיימו שיעורים
14/05/2024
יום שלישי
יום העצמאות
יתקיימו שיעורים כרגיל
26/05/2024
יום ראשון
ל״ג בעומר
לא יתקיימו שיעורים
11/06/2024
יום שלישי
ערב שבועות
לא יתקיימו שיעורים
12/06/2024
יום רביעי
שבועות
bottom of page